torsdag 16 januari 2014

Gerillans vapenvila upphör i ColombiaSAN SALVADOR / Den ensidiga vapenvilan som FARC-gerillan inledde den 15 december som "en gest för att förstärka klimatet i fredsförhandlingarna", upphörde den 15 januari.
I en omfattande kommuniké som gerillan offentliggjorde den 15 januari förklarar den, att trots "de ständiga attackerna och provokationerna från regeringsstyrkorna har FARC-EP genom sin utropade vapenvila, visat världen och Colombias folk att vi har hållit våra utlovade ord".

Fredsförhandlingarna

FARC har ända sedan fredsförhandlingarna inleddes i Oslo och senare förflyttades till Havanna i november 2012, föreslagit regeringen Juan Manuel Santos en ömsesidig vapenvila. Men svaret från Santos har blivit ett konsekvent nej och order till den halv miljon personer starka regeringsarmén, att intensifiera kriget mot gerillan.
Inför det faktum att förhandlingarna har utvecklats med tillfredsställande resultat i agendan med sex punkter, föreslog gerillan i början av december en vapenvila under en månad, framför allt med tanke på jul- och nyårsfestligheterna. Svaret blev bombningar av flera gerillakoncentrationer över hela Colombia.
– Regeringens agerande står i bjärt kontrast till vår ensidigt utropade vapenvila. Den 34:e Fronten i Murindo, den 53:e i Cubarral, den 6:e en el Cauca, den 29:e i länet Nariño och flera andra gerillafronter utsattes för en oupphörlig militär bombning för att utradera oss. Några av dessa brutala aggressioner uppnådde sitt mål. Men majoriteten övervanns framgångsrikt av våra gerillastyrkorr", skriver det högsta befälet för gerillan.

Statlig terrorism

FARC-kommunikén nämner även hur det gamla året lämnade ett bittert saldo med 26 mördade fackliga ledare, 25 ledande medlemmar från den breda politiska och sociala fronten Marcha Patriotica (MP). Det nya året inleddes med mordet på fyra bönder och fängslandet av universitetsprofessorn och internationelle sekreteraren för MP, Francisco Toloza.
– Santos använder sig av den gamla logiken om att krossa (eller försvaga) gerillan först och därefter dra den till förhandlingsbordet. Det förklarar regeringsagerandet inför vår utropade vapenvila och visar i all sin tydlighet vad freden verkligen betyder för den nuvarande regeringen. Men 50 års kontinuerligt krig visar att slutet på konflikten inte uppnås genom repression och Statens brutalitet, grundläggande orsaker till konfrontationen som livnär en ändlös cirkel", skriver gerillan i sin sammanfattning.
Dick Emanuelsson