torsdag 7 januari 2016

FARC och abortfrågan: En rättighet för kvinnorna i gerillan


De kvinnliga gerillasoldaterna utpekas regelbundet som våldtäktsoffer i den colombianska pressen när fredsförhandlingarna går in i ett känsligt skede. Den psykologiska krigföringen har många ansikten.


Fredsmotståndarna använder abortfrågan som psykologisk krigföring mot fredsprocessen

Av Dick / Miriam EmanuelssonFARC-gerillan lyder inte under den colombianska författningen. I stället har den rest sig i vapen mot denna. Men gerillan anklagas av åklagarämbetet för att genomföra aborter, vilket i Colombia är förbjudet. I FARC är det en rättighet som kvinnorna har upp till tre månaders graviditet.

I landet genomförs 400.000 aborter per år och 13 procent av all mödradödlighet har sitt ursprung i just dessa olagliga aborter. Det är främst fattiga kvinnor som förblöder på de underjordiska klinikerna som konsekvens av en lagstiftning som mer tar hänsyn till religiösa och machistiska traditioner än till kvinnans rättigheter och behov.

I FARC-gerillan beräknas cirka 40 procent vara kvinnor. Allt fler kvinnor är i dag befäl och leder egna trupper. Som en paradox minns jag en intervju i den största dagstidningen El Tiempo i slutet av 1990-talet då flera armésoldater uppgav att de mer fruktade kvinnorna än männen i gerillan.


Varje år upprepas anklagelser eller ”vittnesmål” i medierna som förmedlas av den militära underrättelsetjänsten. De talar om att gerillakvinnor tvingas göra abort om de blivit gravida och att de utsätts för sexuella övergrepp av sina befäl.

Två dagar innan undertecknandet av den 5:e punkten i fredsagendan, den 15 december, som handlar om offrens rätt till sanning och rättvisa, publicerades i medierna uppgiften om att en påstådd läkare från FARC som hade ´aborterat 500 gerillakvinnor´ hade gripits i Spanien. Upprördheten i pressen var stor. Uribe och andra prominenta män vred uppmärksamheten mot fredsprocessen i Havanna som ifrågasattes.

– Men colombianen i Spanien är varken FARC-läkare eller aktiv utan en sjuk man som sitter i rullstol, är bosatt i Spanien sedan åtta år och har spanskt medborgarskap, säger Iván Marquez, FARC-delegationens chefsförhandlare i Havanna, indignerat till Proletären.
Dick Emanuelsson intervjuar FARC-gerillans chefsförhandlare i Havanna, Ivan Marquez. FOTO: MARITZA.


Albeidis Arboleda Buitrago.
”FARC-läkaren” Albeidis Arboleda Buitrago är homosexuell och gifte sig med en spanjor i Spanien för flera år sedan. De spanska myndigheterna frigav honom efter förhör som hade begärts av det colombianska åklagarämbetet som ville se honom utlämnad till Colombia. Ivan Marquez krävde därför i ett Twitter att åklagarna skulle be Colombias folk om ursäkt för att publicera ”tidningsankor”.

Till Proletären säger Ivan Marquez:

– Åklagarämbetet påstod att mannen i fråga hade genomfört aborterna åren 1998-2000 i den 9:e och 47:e FARC-fronten. Vi har genomfört en grundlig undersökning med dessa gerillastrukturer som visar att mannen i fråga är en för oss helt okänd person. Det betyder att det handlar om en juridisk och medial skådeprocess.

FARC-gerillan har ett stort antal läkare och fältsjukhus där sårade gerillasoldater får vård. Varje FARC-front har minst en sjuksköterska och några förfogar även över en läkare.

Vad de medier som anklagade FARC inte uppgav, var att varje år aborterar 400.000 colombianska kvinnor i Colombia på underjordiska kliniker. Bara 0,08 procent av aborterna i Colombia är lagliga. Enbart i huvudstaden Bogota uppskattas det finnas ett 100-tal underjordiska kliniker.

– Tretton procent av all mödradödlighet (i Colombia) beror på de illegala aborterna. En abort som utförs med säkra legala förhållanden innebär en minimal risk. Men under prekära förhållanden kan kvinnan förlora livet eller orsaka sterilitet när livmodern skadas eller infekteras, sa den colombianska gynekologen och samordnaren av medicinsk grupp ”För rätten att bestämma”, Laura Gil till dagstidningen El Espectador.Carmen Alicia Florian, 10-barnsmor i södra Bogota där misären råder bland de fyra miljonerna invånarna. Hon illustrerar tragedin bland de fattiga colombianska kvinnorna där kvinnors rätt begränsar sig till reproducering.

När en person vill ansluta sig till gerillan genomgår han/hon en grundkurs på sex månader. Under den tiden förklaras både de politiska som militära målen för gerillan som kraven som ställs på personen. Därefter fattas beslut om personen ifråga är mogen och kapabel att tillhöra FARC och stå ut med allt vad kriget i landet betyder fysiskt och psykiskt.

Ivan Marquez:

– Att undvika en graviditet i gerillan är en skyldighet för både man som kvinna. För det är omständigheterna i k,riget som bestämmer villkoren som utgör det interna reglementet. Det är omöjligt att fostra barn i djungeln och det inskärps med all tydlighet för alla nya gerillasoldater för att det inte ska uppstå komplikationer.

Han säger att trots tillgången på p-medel så äger det rum oönskade graviditeter där aborten ses som en sista åtgärd. Under alla omständigheter övervägs alla risker för modern, det framtida barnet och gerillans sammanhållning.

– I majoriteten av arméerna i världen finns det speciella regler som reglerar förhållandena för de kvinnliga soldaterna. Exempel på dessa är obligatoriska p-medel eller begränsningar av fysiska aktiviteter vid graviditet. Vår rebellarmé befinner sig i ett permanent och totalt krig. En gravid gerillakvinna innebär en betydande risk att dö, både för henne och barnet hon bär på eller, i de bästa av fallen allvarliga medicinska komplikationer, tillägger Marquez.


Gerillakvinnan Camila Cienfuegos greps under ett uppdrag i Bogota av den hemliga politiska polisen.
– Under flera dagar pågick den psykologiska tortyren och därefter kom den fysiska. De brände mig över hela kroppen med cigaretter och applicerade elchocker. De våldtog mig på ett så fruktansvärt sätt som ingen kan föreställa sig. Hon har fortfarande inte hämtat sig från traumat trots psykologisk hjälp i Havanna.


År 2006 införde Colombias Författningsdomstol en ny lagstiftning angående abort, som fram till det året hade varit totalförbjuden. Tre kriterier för en laglig abort infördes:
  • När kvinnans liv är i fara, vilket måste verifieras av en erkänd läkare.
  • När fostret uppvisar en inkompatibel missbildning som gör livet omöjligt utanför livmodern.
  • När graviditeten är ett resultat av en våldtäkt eller incest som på ett vederbörligt sätt har anmälts till myndigheterna.

– Med hänsyn till de gällande lagstiftningen i länder där abort är legaliserad och som ses som en grundläggande rättighet för kvinnorna att bestämma över sin egen kropp, har FARC reviderat sin ståndpunkt med hänsyn till både villkor och tid för att genomföra ett avbrytande av en graviditet. Denna rätt för de kvinnliga gerillasoldaterna är nu garanterad av regler som förbjuder varje slags åtgärd utan gerillakvinnans samtycke. Vi har också fastställt den maximala tiden för en abort till tre månader, uppger Marquez.
Gerillakvinnan Marlene sminkar sig i en paus i FARC-lägret i nordöstra Colombia.


Han förkastar också den militära underrättelsetjänstens anklagelser, som publicerats i pressen, om att kvinnliga gerillasoldater utnyttjats och förgripits sexuellt. Alla gerillakvinnor som jag (Dick E) har talat under en mängd reportage sedan 1988, tillbakavisar också med bestämdhet dessa anklagelser.

– Kvinnor ansluter sig till FARC av fri och egen vilja. Vi förkastar alla uttalanden som förnekar deras politiska och militära kapacitet och i ställer ser dem som påstådda våldtäktsoffer. Sexuellt förgripande är ett synnerligen grovt brott i vår organisation och som sanktioneras därefter. Det handlar inte bara om att ställas inför vår Militära Krigsrätt utan det är högst troligt att det högsta straffet utdöms.